Ευέλικτη αναζήτηση πληροφοριών, δυνατότητες αναβάθμισης ανάλογα με τις απαιτήσεις του χρήστη και εύκολη εκπαίδευση του προσωπικού όσον αφορά τον χειρισμό του!