Κασπίρη Ανδρομάχη

Είναι ένα πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες της επιχείρησης, ευέλικτο, με δυνατότητα χρήσης από όλους τους υπαλλήλους, εξατομικευμένο ανάλογα το πόστο. Και λειτουργία ως απομακρυσμένης εργασίας.

Λογιστήριο