Σωτήριος Τουσης

Opportunity – quote – sales order – invoice ότι πιο γρήγορο σε σχέση με ότι είχα δοκιμάσει. Και το σημαντικότερο είναι ότι έχεις support

Ιδιοκτήτης επιχείρησης Delta Hydraulic Ltd