ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Καθώς βρίσκομαι στη θέση να έχω δουλέψει αρκετά άλλα προϊόντα μηχανογράφησης το συγκεκριμένο πρόγραμμα με βοηθάει να κάνω τη δουλειά μου το πολύ σε πέντε με έξι κλικ. Με βοηθάει να κρατάω λογαριασμούς, να ανατρέχω στις τωρινές αλλά και σε παλαιότερες προσφορές αλλά και σε αρχεία πελατών με τωρινές εγγραφές αλλά και παλαιότερες με τα διάφορα φίλτρα που μας προσφέρει. Ένα πολύ εύχρηστο πρόγραμμα που συνδέει αλλά και βοηθάει τα πολλά και διαφορετικά τμήματα μιας μεγάλης εταιρείας.

Λογιστήριο